شرح وظایف

شرح وظایف مدیریت بازرسی

·        رسیدگی و بازدید از فعالیت های حوزه های مختلف شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته کنترل عملکرد ها و نارساییها

·        رسیدگی و پیگیری شکایات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی

·        رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری، اداری، مالی، و نظایر آن از یک طرف کارکنان و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اضهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح

·        نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره

·        شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و هر نوع جلسه یا کمیسیونی که بنا به تشخیص شهردار ، حضور نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.

·        برنامه ریزی و نظارت درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری، اداری، مالی، و نظایر آن از یک طرف کارکنان و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد.

·        تدوین و اجرای فرایندهایی در جهت ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه شهرداری و سازمانهای وابسته

·        انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1258
 بازدید امروز : 9
 کل بازدید : 40222
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.4375
تقویم